Företaget

foretaget.jpgVerksamheten påbörjades 1983 av Bo & Ruth Sandlund tillsammans med sönerna Steve & Kent, som sedan övertog ledningen av företaget 1992.

Vi startade med 3 årsansällda, idag är vi 13 årsanställda.  I de stora lokalerna kunde nu båtägare lämna in sina båtar över vintern för service och förvaring.

Antalet förvarade båtar har ökat från 20st 1988 till ca 250st 2013.

 

En annan viktig del av verksamheten är försäljning och servicestationen för livflottar som startade 1990.

 

Vid sidan av varvsverksamheten och livflottarna finns en komplett tillbehörsbutik där vi är ledande i norr inom marinelektronik och sjösäkerhetsutrustning.

Hösten 2007 öppnade vi även en butik och verkstad i Luleå.

 

 Idag är vi ett komplett servicevarv för fritidsbåtar och kommersiell sjöfart.

 

Exempel på kunder:

- Fritidsbåtägare

- Kustbevakningen

- Sjöfartsverket

- Marinen

- Yrkesfiskare

- Sjöräddningsbåtar


Kent är ansvarig för försäljning och livflotteservice.

Steve ansvarar för varvet.