Varvet, lyft & transport

varvet.jpg


Exempel på arbeten vi utför

  • Svetsning aluminium, rostfritt, stål
  • Plast reparationer
  • Motorinstallationer
  • Inredningsarbeten
  • Elektriska installationer
  • Marinelektronik
  • Polering/vaxning
  • Blästring
  • Målning

Lyft och transport av båtar. 

Med kranen kan vi lyfta upp till 80 ton. Vi hjälper även till att organisera eventuella transporter på trailer.