Vinterförvaring i Båtskärsnäs

lyft

Här har du möjlighet att få båten magasinerad i varma eller kalla lokaler.

  • Varmmagasinering 1 000 m2
  • Kallmagasinering 7 000 m2
  • Uppställningsplatser finns även utomhus

Vi kan erbjuda upptagning och lyft av båtar upp till 80 ton vid 16m radie, och mast med maxhöjd 29m.