Kontakt

Huvudkontor, serviceverkstad och butik

Tel vxl: 0923-67 02 72
Mail: butik@norrkustmarina.se

Kaphusvägen 20
952 95 Båtskärsnäs

Mer om Båtskärsnäsbutiken här

Butik Luleå

Tel: 0920-675 20
Mail: lulea@norrkustmarina.se

Industrivägen 7
972 54 Luleå

Butiksansvarig: Per-Åke Nilsson

Mer om Luleåbutiken här

Steve Sandlund

Vd

0923-67 02 77

steve@norrkustmarina.se

Ulrika Persson

Försäljning, administration och ekonomi

0923-67 02 75

ulrika@norrkustmarina.se                                                     

Eva Sandlund

Personal, Försäljning & ekonomi

Vxl: 0923-67 02 72

eva@norrkustmarina.se

Servicetekniker Sjösäkerhet

Simon Carlsson
Tel. 070-602 05 57 simon@norrkustmarina.se

Servicetekniker Verkstad

Jonas Öberg
Tel. 070-530 04 89
jonas@norrkustmarina.se