Kontakt

Huvudkontor, serviceverkstad och butik

Norrkust Marina Varvs AB
Tel vxl: 0923-67 02 72
Mail: butik@norrkustmarina.se

Kaphusvägen 20
952 95 Båtskärsnäs

Mer om Båtskärsnäsbutiken här

Butik Luleå

Tel: 0920-675 20
Mail: lulea@norrkustmarina.se
Butiksansvarig: Per-Åke Nilsson

Mer om Luleåbutiken här

Steve Sandlund

Vd

0923-67 02 77

steve@norrkustmarina.se

Ulrika Persson

Administration och ekonomi

0923-67 02 72

ulrika@norrkustmarina.se