Lyft och transport

Lyft och transport av båtar 

Med kranen kan vi lyfta upp till 80 ton. Vi hjälper även till att organisera eventuella transporter på trailer.