Vinterförvaring

Här har du möjlighet att få båten magasinerad i varma eller kalla lokaler.

Varmmagasinering 1 000 m2
Kallmagasinering 7 000 m2
Uppställningsplatser finns även utomhus.