Vinterförvaring

Här har du möjlighet att få båten magasinerad i varma eller kalla lokaler.

Varmmagasinering 1 000 m2
Kallmagasinering 7 000 m2
Uppställningsplatser finns även utomhus
Vi kan erbjuda upptagning och lyft av båtar upp till 80 ton vid 16m radie, och mast med maxhöjd 29m.